Dni Promocji Zdrowia

W miesiącu kwietniu odbył się szereg zajęć prozdrowotnych. Zorganizowany został challenge "Aktywni w Pandemii", prowadzone były zajęcia sportowe on-line wzmacniające wydolność organizmu oraz poprawiające kondycję.

Przeprowadzony został guiz wiedzy o Światowym Dniu Zdrowia oraz konkurs taneczny. Zadaniem każdego kandydata było zatańczenie dobrowolnie wybranego przez siebie układu tanecznego. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wyłoniło zwycięzców: I MIEJSCE Małgorzata i Barbara oraz Patrycja, II MIEJSCE Nikola, III MIEJSCE Aleksandra. Celem tegorocznych Dni Promocji Zdrowia było budowanie przyjaznego klimatu społecznego, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz aktywowanie całej społeczności bursy do rozwijania zainteresowań związanych ze sportem.