Group 68
Bursowe Koło Dawców Krwi „Kropla życia” funkcjonuje na terenie placówki od 2015r. i zrzesza wychowanków oraz pracowników bursy. Głównym celem koła jest popularyzowanie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz krwiolecznictwa wśród całej społeczności bursy, pozyskiwanie nowych członków koła, a także wspieranie w trakcie oraz po oddaniu krwi.
Główne zadania Koła:
  • czynny udział członków Bursowego Koła Honorowych Dawców Krwi „Kropla Życia” w akcjach oddawania krwi w RCKiK w Elblągu,
  • prowadzenia pogadanek, prelekcji, akcji w środowisku bursowym zachęcających do czynnego udziału w kole,
  • udostępnianie materiałów informacyjnych wychowawcom na zajęcia wychowawcze
  • rozpowszechnianie wśród społeczności bursy plakatów oraz ulotek informacyjnych nt. krwiodawstwa,
  • prowadzenie gabloty informacyjnej dot. działalności Koła
  • organizowanie warsztatów z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym działającym na rzecz idei krwiodawstwa
Logo Bursowego Koła Kropla Życia

Aktualnie na rzecz Koła działa 11 wychowanków, którzy w sumie oddali 13116 ml krwi.

Opiekun i założyciel Koła: wychowawca Kamila Dzikońska-Pietryka

Skip to content