Zimowe dokarmianie ptaków wodnych 2018/2019

W ramach Wsparcia Zadania Publicznego przez gminę miasto Elbląg, Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Elblągu dokarmia kaczki i łabędzie zimujące na terenie miasta.

Nasza młodzież oraz pracownicy placówki kolejny rok chętnie  i aktywnie włączyli się w realizację tego programu. Dzięki uzyskanym od TOZ 25 kg mieszanki zbożowej mogliśmy dokarmiać kaczki na terenie miasta przez cały okres zimowy. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy!!!