Podchody

W dniu 20 marca 2019 roku zostały zorganizowane podchody przez Panią Magdalenę Kobylińską oraz Panią Monikę Kobylińską z Biblioteki Pedagogicznej im. Jana Pawła II, zorganizowane zostały na terenie bursy w dwóch budynkach.

Wychowankowie zostali podzieleni na cztery grupy.

Przygotowano osiem stanowisk z zadaniami:

1. Czy to jest w Elblągu? – wykreślanie nieprawidłowych odpowiedzi,

2.łączenie w pary podpisów z ilustracjami obiektów,

3. wyszukiwanie różnic w pomniku Piekarczyka,

4.zaznaczanie na mapie Starego Miasta podanych miejsc,

5.poprawianie informacji, które nie zgadzały się z legendą o Piekarczyku,

6.układanie z obiektów znajdujących się na Starówce,

7.przyklejanie w odpowiednie miejsca na osi czasu dat i wydarzeń od czasów średniowiecza do czasów współczesnych,

8.udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co powinno znaleźć się jeszcze w Elblągu, by był miastem przyjaznym do życia?

Podejmowane od lat inicjatywy w celu poznawania przez wychowanków miasta i naszego regionu wzmacniają wśród społeczności bursy poczucie przynależności do określonego terytorium.

Przygotowane zadania były ciekawe, pozwoliły młodzieży zweryfikować wiedzę o wydarzeniach historycznych i znajomość legendy o Piekarczyku. W zadaniu dotyczącym wprowadzenia zmian w Elblągu młodzież przedstawiła ciekawe propozycje (najczęściej aqua park).

W ubiegłych latach przeprowadzaliśmy przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną podchody o Janie Pawle II oraz podchody związane ze Świętem Niepodległości.