Udzielamy I Pomocy Przedmedycznej

W ramach prowadzonych na terenie placówki działań profilaktycznych  młodzież wzięła udział, 20 listopada 2019r  w warsztatach z udzielania I Pomocy Przedmedycznej. Zajęcia przygotowane były z udziałem ratownika medycznego pana Piotra Saneckiego, które prowadzone były w formie ćwiczeń.

Czytaj więcej

Konsekwencje prawne wobec nieletnich

To temat spotkania z pracownikiem KMP w Elblagu, panem Damianem Komosinśkim, realizowany w ramach ogólnopolskich projektów: "Szkoła Promująca Zdrowie", "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" oraz działań profilaktycznych.

Czytaj więcej