81. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Przypadające 13 kwietnia Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej z uwagi na przebywanie wychowanków w domach,  miały charakter symboliczny.

Katyń – symbol zbrodni ludobójstwa popełnionej na około 22 000 Polaków. Miejsca pochówku oraz prawda o tych wydarzeniach były utrzymywane w tajemnicy do końca trwania komunizmu.

Dzisiaj - Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem. Jest naszą powinnością sprawić, by pamięć o tej bezprecedensowej zbrodni, będącej naszą narodową tragedią, stała się częścią europejskiej i światowej historii. Bo tylko wtedy zbrodnia ta może stać się przestrogą dla przyszłych pokoleń.

Pamiętajmy, że bursa uczestniczy w programie edukacyjnym„Katyń... Ocalić od zapomnienia”. W naszym lapidarium rośnie Dąb Pamięci posadzony w 2019 r. ku czcii pamięci kapitana Józefa Antoniaka zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy w Katyniu w 1940 r.