Jak pomóc osobie chorej na depresję

Coraz częściej spotykamy ludzi chorych na depresję, nie wiemy jak z nimi rozmawiać. Na zajęcia wychowawczych młodzież dowiedziała się co mówić, a czego nie mówić osobie chorej na depresję.

Podczas spotkania wychowankowie obejrzeli krótki filmik animowany pt. „Jak pomóc osobie chorej na depresję”, następnie otrzymali gotowe zdania, które powinien lub nie powinien usłyszeć chory na depresję. Dzięki instruktarzowi osoby chętne zaprezentowały w scenkach rodzajowych, dialog pomiędzy osobą pomagającą i potrzebującą pomocy. Zajęcia z dramy umożliwiają nabycie i rozwinięcie kompetencji społecznych.