Zajęcia integracyjne

Dnia 12 lutego 2020 roku na świetlicy w budynku "A" Bursy Szkolnej nr 4 odbyło się drugie spotkanie integracyjne dziewcząt z grupy pierwszej.

Celem tych zajęć było budowanie pozytywnych relacji w grupie, wzajemne poznanie się, uczenie i poszanowanie indywidualności każdego człowieka, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Dzięki tym zajęciom wychowanki miały szansę lepszego poznania siebie, co z pewnością pozwoli im znaleźć elementy wspólne i tematy do rozmów, kontaktów.