BohaterON- włącz historię

W ramach akcji „BohaterON – włącz historię” w naszej placówce w listopadzie odbyły się podchody promujące historię Powstania Warszawskiego i Polskiego Państwa Podziemnego.

Wysłaliśmy również kartki do Powstańców Warszawskich.Cieszymy się, że mogliśmy wziąć aktywny udział w tej kampanii, a także upamiętnić Powstańców Warszawskich.