Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Dnia 6 listopada 2019 r. odbyła się w bursie uroczysta wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W spotkaniu uczestniczyła również młodzież wraz z wychowawcą z bursy przy ul. Agrykola.W montażu słowno-muzycznym „Polska w moim sercu” podczas prezentacji multimedialnej przypomniane zostały wydarzenia i postaci z historii Polski od rozbiorów aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Największy nacisk położony został na ukazanie ducha narodu polskiego, który niezłomnie wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Do postawy współczesnego patriotyzmu przeniósł nas wiersz „Ojczyzna” śpiewany przez Marka Grechutę o umiłowaniu Ojczyzny, jej historii, literatury i sztuki, szacunku do całego szeregu bohaterskich postaci walczących o jej imię i dobro.

Paulina Sawko i Jakub Sztenderski przeczytali zebrane od wychowanków odpowiedzi na pytania: Czy dzisiaj jestem dumny z tego, że jestem Polakiem? , Czym dla mnie jest ojczyzna? Jedna z odpowiedzi to: cyt.” Dla mnie narodowość polska jest nagrodą, wyróżnieniem”.

Odwołaniem do najgłębszych uczuć, nadziei był wiersz Adama Asnyka „Miejcie nadzieję” w wykonaniu Jacka Wójcickiego.

Spotkanie zakończyła piosenka patriotyczna „Szare szeregi” w wykonaniu Aleksandry Żmijewskiej, której na gitarze akompaniowała Paulina Ratyńska.

Po uroczystości głos zabrała pani dyrektor Urszula Walentynowicz, która podkreśliła, że dzień 11 listopada jest lekcją patriotyzmu i historii a uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.