Wybory do Młodzieżowej Rady Bursy

W dniu 16.10.2019 odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Bursy. Głosowało 124 wychowanków bursy.W wyniku wyborów nową przewodniczącą MRB została Paulina Sawko, zastępcą przewodniczącej Jakub Garbowski, sekretarzem Natalia Wereda, skarbnikiem Karol Radowski oraz członek MRB Łukasz Łabuński.

Opiekunem MRB został Jarosław Sałahub.