Podsumowanie zbiórki baterii

Realizując Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół ZBIERAJ BATERIE!, przez cały rok szkolny 2018/2019, zebraliśmy 11,5 kg baterii.

Odpady te zostały przekazane Organizacji Odzysku Opakowań - Biosystem, gdzie podlegać będą recyklingowi.