Wojewódzka Konferencja Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Dzielenie się zdobytą wiedzą z zakresu promocji zdrowia jest nieodłącznym elementem idei szkół oraz placówek realizujących projekt „Szkoły Promującej Zdrowie”.

W związku z czym, 28 lutego 2019r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się Konferencja Szkół i Placówek realizujących ten projekt. Wykład inauguracyjny "Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym" wygłosił Pan Profesor dr hab.n.med. Ireneusz M. Kowalski - Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, następnie nauczyciele, wychowawcy oraz dyrektorzy elbląskich placówek, które w ubiegłym roku kalendarzowym, otrzymały Warmińsko-Mazurski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” zaprezentowały swój dorobek z zakresu edukacji zdrowotnej. Wraz z naszą placówką swoim dorobkiem podzieliły się również inne placówki, m.in. SP nr 4, SP nr 12 oraz Przedszkole nr 13.