1 MARCA - OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Uroczystość ta ustanowiona została 3 lutego 2011 r. przez Sejm RP jako forma oddania hołdu poległym i pomordowanym żołnierzom antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy w latach 1944-63 walczyli z bronią w ręku z narzuconym siłą prosowieckim reżimem Polski Ludowej.

 

W ramach realizacji projektu patriotycznego „Szkoła Wierna Dziedzictwu” młodzież dla uczczenia bohaterów przygotowała montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną. Uroczystość uświetnił występ Dawida Markuna, który wyrecytował wiersz pt. „Wyklęci”. Całość urozmaicona była pieśniami patriotycznymi i filmikami o bohaterskich czynach Witolda Pileckiego, Zygmunta Szyndzielarza, Hieronima Dekutowskiego, Józefa Kurasia, Danuty Siedzikówny, Tadeusza Kuncewicza. Uroczystość prowadzili: Paulina Sawko i Jakub Sztenderski. Prezentację multimedialną opracował Jakub Garbowski a dekorację przygotowała pani Paulina Cegielska.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !