Certyfikat Zielona Flaga 2018

W dniu 10. grudnia 2018 r. odbył się Regionalny Zjazd Eko-Szkół w Olsztynie, podczas którego nasza placówka otrzymała po raz drugi na okres trzech lat międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi.

To zaszczytne wyróżnienie i doskonałe uhonorowanie licznych działań ekologicznych placówki. Certyfikat ten bursa otrzymuje nieprzerwanie od 2013 r. Tytuł ten nadawany jest placówkom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów. Program ten polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Dzięki programowi ekologicznemu młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu certyfikatu Zielonej Flagi. To idealny sposób, by zachęcić młodzież do podjęcia działań ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, placówce,  jak i społeczności lokalnej.