„Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

W tym roku pod takim hasłem przebiegała jubileuszowa – 25 Akcja Sprzątania Świata. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej. Popieramy tą inicjatywę, dlatego też kolejny raz z wielką ochotą przyłączyliśmy się do akcji zachęcając całą społeczność bursową do prawidłowej segregacji odpadów i umieszczeniu ich we właściwych pojemnikach znajdujących się na terenie placówki. Tradycyjnie corocznie niezależnie od haseł akcji Sprzątania Świata młodzież wykonała prace porządkowe na terenie zielonym bursy. Dbajmy o otaczającą nas przyrodę na co dzień nie tylko od święta! Przyjemniej jest mieszkać w czystym otoczeniu 