Eko – Kodeks

Cała społeczność bursowa współtworzyła Kodeks Ekologiczny, poprzez opracowanie koncepcji dotyczących wartości, które powinny być w nim zawarte.

Dokonano przeglądu dotychczas obowiązującego Kodeksu Ekologicznego, w celu upewnienia się czy jest on nadal aktualny. Na podstawie zebranych sugestii, Eko - Komitet zmodyfikował stary Eko – Kodeks i sporządził nowy, który został zatwierdzony przez placówkę i umieszczony na tablicy ogłoszeniowej EkoSzkoły.

Poznaj nasz EKO - KODEKS :

 1. 1. Poznawaj piękno i walory otaczającej Cię przyrody.
 2. 2. Chroń bioróżnorodność.
 3. 3. Stosuj w codziennym życiu perspektywę 4 R (refuse, reduce, reuse, recycle = zrezygnuj, zredukuj/ogranicz, użyj ponownie, przetwórz/oddaj do przetworzenia).
 4. 4. Prawidłowo segreguj odpady.
 5. 5. Bądź odpowiedzialnym konsumentem. Kupuj tylko to, co jest Ci faktycznie potrzebne. Nie marnuj żywności!
 6. 6. Idąc na zakupy korzystaj z toreb wielokrotnego użytku.
 7. 7. Oszczędzaj wodę.
 8. 8. Oszczędzaj energię.
 9. 9. Dbaj o czyste powietrze. Zamiast przemieszczać się samochodem wsiądź na rower lub zrób sobie dłuższy spacer.
 10. 10. Pomagaj bezdomnym zwierzętom.
 11. 11. Angażuj się w akcje ekologiczne i zachęcaj innych do aktywnego w nich udziału.

,, Ogień, czyli moja energia

Ziemia, czyli moje ciało

Woda, czyli moja krew

Powietrze, czyli mój oddech ”

,, Wystarczająco dobre życie polega na trosce,

jaką obdarzamy nasze ciało,

które stanowi nasz mały dom

będący odzwierciedleniem naszego dużego domu – Ziemi”

Ryszard Kulik, Ziemia mój jedyny Dom,

Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 2009