Wsparcie dla Świetlicy Wiejskiej

Zorganizowana została zbiórka artykułów spożywczych dla podopiecznych Świetlicy Wiejskiej w Jasionnej.

Podarowane produkty spożywcze będą wykorzystane podczas zajęć kulinarnych organizowanych dla dzieci uczęszczających do świetlicy.