Wtargnięcie napastnika

Film zaprezentowany został 17 stycznia 2018 r. w formie instruktażowej, który miał na celu wskazać wychowankom sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak na przykład wtargnięcie napastnika do placówki publicznej.

Film zainspirował młodzież do dyskusji w tym temacie i uświadomił w jaki sposób zadbać o własne i cudze bezpieczeństwo w sytuacji trudnej i kryzysowej.