Prelekcja o Bracie Albercie

W dniu 3 października 2017 roku odbyło się spotkanie z pracownikiem Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Elblągu Panią Wioletą Rudzką w ramach obchodów Roku Świętego Brata Alberta Chmielowskiego.

W spotkaniu oprócz naszych wychowanków brały udział również dziewczęta z Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

W prezentacji multimedialnej przedstawiona została twórczość artystyczna Alberta oraz  jego działalność społeczna i patriotyczna.