Ewakuacja 2016

Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest aby przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji w razie pożaru oraz warunków ewakuacji. Próbna ewakuacja w naszej placówce przebiegła bardzo sprawnie.

Jej głównym celem było zapoznanie wychowanków i pracowników bursy z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Wychowankowie usłyszeli sygnał alarmowy i drogą ewakuacji udali się do wyznaczonego punktu zbiórki, którym jest plac mieszczący się przy bursie.