"Bursowa Przystań"

Projekt "Bursowa Przystań" realizowany był w miesiącach: kwiecień- czerwiec 2017. Obejmował wychowanków bursy szkolnej nr 4 w Elblągu. Przedsięwzięcie było kontynuacją poprzednich projektów finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Głównym celem projektu było zagospodarowanie terenu zieleni na miejsce edukacyjno- rekreacyjne.