Group 68

#Sprzątamy dla Polski

„Wszystkie śmieci są nasze” To tytuł 29 Akcji Sprzątania Świata. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacji odpadowej oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Po raz kolejny nasza młodzież wykazała się ogromną odpowiedzialnością za środowisko i chętnie wzięła udział w akcji.
Skip to content