Group 68

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XIX/570/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach szkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg

ustala się od 1 stycznia 2022r. wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie wychowanka w bursie w wysokości 170 zł. Opłatę wnosi się z góry do 15-tego każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy placówki.

Wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie nie ulega zmianie i wynosi 16 zł.

Skip to content